HOME

Tu onedlho nájdete informácie o Prügerke.

Usilovne pre Vás pripravujeme stránku o Prügerke, unikátnej záhrade v starej Bratislave, ktorá v sebe nesie kus histórie. Tu sa o nej čoskoro dozviete všetko potrebné. Ďakujeme za trpezlivosť!
Nový verejný priestor pre Bratislavčanky a Bratislavčanov.
História Prügerky


Tzv. Prüger-Wallnerova záhrada je lokalizovaná v priestore vymedzenom ulicami Havlíčkova a Nekrasovova.  Vznikla na konci 19. storočia, keď si v tejto časti mesta začali stavať vily bohatí mešťania. Prügerovci, majitelia vychýrených hotelov Carlton a Savoy, si postavili vilu na vyvýšenom mieste na severnom konci Havlíčkovej ulice, ktorá stojí dodnes.

Členitý terén záhrady upravili v okolí vily ako okrasnú záhradu vo prírodno-krajinárskom štýle, zvyšná časť pozemku slúžila ako úžitková záhrada. V nej sa pestovali kvety a zelenina, v južnej časti boli 4 skleníky a domček s kotolňou na ich vykurovanie .


Prügerovci v Bratislave vychovali troch synov, po 2. sv.vojne odišli do Anglicka,kde žijú dodnes. K odchodu nepochybne prispela aj samovražda Heinricha, ktorý sa obesil v hoteli Carlton v roku 1929, v dôsledku následkov hospodárskej krízy. Na fotografii rodina Prügerovcov na schodoch do záhrady, ktoré môžete vidieť dodnes. (Foto: archív)


Heinrich Prüger

A JEHO ZÁHRADA


Heinrich Prüger, vlastník záhrady bol svetoznámym hotelovým manažérom. Riadil vychýrené hotely v Paríži, Londýne a New Yorku, poznali ho svetové médiá a žil pritom na Slovensku, kde o ňom dnes len málokto vie. V záhrade hrával kroket, pestoval ovocie a zeleninu v skleníkoch, staral sa o včely či piknikoval s priateľmi.

Foto: Marek Velček

Priestor záhrady bude manažovaný ako prírodný priestor.

Pri jeho obnove sa predpokladá zachovanie jeho prírodného potenciálu a podiel zelene a priepustných povrchov, ktorý teraz predstavuje takmer 100 % ostane zachovaný.

Ing. Tamara Reháčková, PhD, odborná garantka projektu pre krajinársku časť

Povedali o Prügerke


Matúš Vallo, primátor Bratislavy

Projekt poznám roky. Najmä v čase klimatickej krízy a pandémie je dôležité poskytnúť ľuďom ďalší verejný priestor na oddych a rekreáciu v prírode”


Zuzana Aufrichtová, starostka Starého Mesta

“Prügerka mi učarovala ešte v roku 2013, keď som pôsobila na FA STU.Je skvelé, že iniciatíva za jej otvorenie napriek prekážkam vytrvala”


Tamara Reháčková, PhD, odborná garantka projektu pre krajinársku časť

„Mimoriadne cenná jemne členitá krajina, pramenné oblasti a mokraďovité úseky, ktoré patria k najvzácnejší krajinárskym úsekom Bratislavy”